Kersentocht 2020 afgelast

Ook in 2020 waren wij als TC de Batauwers van plan weer een mooi Kersentocht weekend te organiseren. De Kersentocht stond gepland voor 11 en 12 juli 2020. De populaire toertocht onder vele wielrenners uit binnen- en buitenland, hebben we echter op 21 april 2020 moeten afgelasten.

De aangekondigde maatregelen rondom de COVID-19 pandemie hebben ook gevolgen voor onze toertocht. De overheid heeft samenscholingen en evenementen tot en met 1 september 2020 verboden, waardoor het doorgaan van ons Kersentocht onmogelijk is.

Uiteraard hebben wij alle begrip voor deze vergaande maatregelen! De gezondheid en veiligheid staat immers voorop, nu maar zeker ook in de toekomst. Blijf gezond!

 

Mededelingen bestuur aangaande COVID-19

Beste leden,

Momenteel verkeren we met ons allen in een onzekere periode vanwege de COVID-19 pandemie. Dit is zeker ook het geval voor onze leden, hun naasten en de vereniging. Momenteel ligt het verenigingsleven compleet stil, dit zal in ieder geval tot 1 juni 2020 zijn. Velen van ons hadden mooie plannen voor toertochten of andere avonturen op de fiets. Waar vorig jaar onze grootste zorgen de processierupsen waren, is dat nu het virus, inmiddels verlangen we weer naar de tijd van jeukende kuiten…

Zoals eerder gecommuniceerd werd het rijden in groepen door het bestuur afgeraden. Inmiddels is door de overheid besloten dat het samenscholen van meer dan drie personen niet is toegestaan. Het motto is dan ook ‘Fietsen doe je solo’. Ook zijn er vergaande maatregelen doorgevoerd om fietsers, motoren en auto’s in sommige gebieden te weren. Zo zijn bijvoorbeeld de dijken langs de Waal en de Mariënwaerdt afgelopen paasweekend afgesloten geweest. Uiteraard gaan we uit van het gezonde verstand van onze leden en houden wij ons allemaal aan de afgekondigde maatregelen.

Ondank dit alles willen wij jullie wel op de hoogte stellen van een aantal zaken binnen de vereniging.

Bestelde clubkleding
Voor de leden welke wielerkleding hebben besteld, zal de levertijd wat oplopen. Momenteel is de definitieve leverdatum nog onzeker. Onze kledingleverancier Rogelli heeft haar productiefaciliteit namelijk gevestigd in Lombardije, het behoeft geen uitleg waarom dit nog even op zich laat wachten.

Kersentocht
Zoals jullie weten staat de kersentocht voor dit jaar gepland in het weekend van 11 en 12 juli 2020. Momenteel is het niet mogelijk om jezelf te registreren als deelnemer, dit om teruggave van inschrijfgelden te voorkomen. De toertochtcommissie heeft haar voorbereidingen getroffen, en de kersentocht kan in principe doorgang vinden. Alles is natuurlijk afhankelijk van wat de overheid beslist de komende weken. De toertochtcommissie en het bestuur zullen na 1 juni 2020 een besluit nemen óf én hoe de kersentocht zijn doorgang kan vinden. Bij dit te maken besluit staat de veiligheid en de gezondheid van de deelnemers en de vrijwilligers voorop.

Na deze beslissing zullen wij alle leden weer verzoeken om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan deze toertocht. Tijdens de algemene ledenvergadering is al een lijst rondgegaan, wij kunnen nog goed een aantal vrijwilligers gebruiken.

Schorsingen en royeren
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering heeft de vergadering unaniem besloten om de niet betalende leden te royeren. Alle leden welk de contributie van 2018 of 2019 nog niet hadden voldaan zijn inmiddels aangeschreven. Een groot deel van deze leden heeft de achterstallige contributie inmiddels overgemaakt. Helaas is dit niet bij iedereen het geval, deze leden zullen geschorst worden tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal het bestuur het verzoek doen om de desbetreffende leden te royeren bij de vereniging en de NTFU.

Contributie seizoen 2020
De komende week zullen de betalingsverzoeken voor de contributie van 2020 verstuurd worden. Dit zal anders vormgegeven zijn dan voorgaande jaren. Vanwege de betalingsachterstanden en de ‘matige’ betalingsdiscipline van een groot deel van onze leden is er tijdens de algemene ledenvergadering besloten om over te gaan op een ander systeem van contributie inning.

Vanuit de NTFU zal er een betalingsverzoek komen, deze kan voldaan worden middels iDEAL. Vanuit het systeem worden automatische betalingsherinneringen aangemaakt. De betalingstermijn van de contributie is 14 dagen. Uiteraard gaan we uit van een tijdige betaling van de contributie, juist is deze tijd! Immers je fietsverzekeringen lopen gewoon via je clublidmaatschap door.

Bestuurlijke wijzigingen
Afgelopen ALV hebben we een oproep gedaan aan de leden om zich te kandideren voor het bestuur. Frank Ramackers heeft aangegeven graag tijd vrij te maken voor een functie in het bestuur. Inmiddels wordt hij via telefoon, app en mail bijgepraat. En als het weer mag gaan we elkaar ook weer in het echt zien. Tijdens de volgende ALV zal Frank dan voorgedragen worden als nieuw bestuurslid in een van de dan vacante functies.

Laten we hopen op een spoedige verbetering van de huidige situatie.

Blijf gezond, en rij solo!

Het bestuur van TC de Batauwers

‘Je moet er met z’n allen wat voor doen’

Wellicht heb jij hem vandaag (De Gelderlander, dd 30-07-2019) wel al in de krant gezien; onze vrijwilliger Ronald Bentschap Knook. Samen met de andere leden uit de toertocht commissie zorgen deze mensen voor ieder jaar weer een vlekkeloze Kersentocht. Zo ook dit jaar! Máár zonder onze vrijwilligers zouden onze toertochten niet georganiseerd kunnen worden. Ook dit jaar is weer een groot deel van onze leden actief geweest tijdens het Kersentocht weekend. De toertocht commissie heeft haar eerste bijeenkomst alweer gepland om ook weer van de Kersentocht in 2020 een succes te maken.

Binnen onze vereniging zijn het hele jaar door vele vrijwilligers actief, denk daarbij aan onze trainers, wegkapiteins, bestuursleden en commissieleden. Allemaal met één gedeelde passie; FIETSEN!

Stemmen voor ‘Aandeel in de Betuwe’

Ben jij ook lid van de Rabobank West Betuwe? Stem dan op ons tijdens de campagne: ‘Een
Aandeel in de Betuwe’. Wij hebben jouw stem hard nodig.

Met de (hopelijk grote) opbrengst zullen wij de opleidingen gaan bekostigen. De opleiding specifiek van onze wegkapiteins en trainers. Het ultieme doel is dat hierdoor onze clubritten en trainingen nóg beter én veiliger verlopen.

Stemmen in mogelijk vanaf 1 april tot en met 21 april. Stemmen kan via https://www.rabowestbetuweleden.nl/f…/een-aandeel-de-betuwe/

Enquête onder de leden

Het bestuur wil graag dat jij je mening geeft! Recent is er een vragenlijst rondgegaan naar de leden. Het gaat onder andere over de trainingen en de zondagse clubtochten.

Omdat we graag van iedereen willen horen wat je vindt van de trainingen en de clubtochten hebben we een enquête gemaakt.

De resultaten van de enquête zullen gepresenteerd en besproken worden op de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2019. Aan de hand van deze resultaten zal er een plan gemaakt worden voor 2019.

Verzoek aan de leden die deze enquête hebben ontvangen om deze voor 17 februari 2019 in te vullen.

Alvast bedankt voor je deelname!

In Juni géén clubtrainingen

De clubtrainingen zullen in Juni 2018 even in zomerrust zijn. Onze trainers (vrijwilligers!!!) genieten in deze maand allemaal van een welverdiende vakantie. De trainingen zullen na de vakantie van onze trainers weer hervat worden. De eerste training staat weer op 5 juli 2018 gepland. Om onszelf toch bezig te houden zullen we op de woensdagen een clubtocht van ca. 70km rijden. Start van deze avondritten zal zijn om 19.00u vanaf de parkeerplaats van het Zwembad in Tiel.

Hou de kalender op de website in de gaten voor de actuele starttijden van tochten!

De avondtrainingen beginnen weer!

Woensdag starten we weer met onze avond trainingen! De trainingen zullen vanaf morgen gehouden worden op het parcours van Wielercentrum Rivierenland.

De recent aangelegde wielerbaan zal ervoor dat we veilig onze rondjes kunnen maken. Er zal gestart worden met een introductie over de do’s en dont’s op de wielerbaan.

Vergeet je lampjes niet mee te nemen (en op te laden :))

Er zal gestart worden om 19.30u

Ervaringsuitwisseling CWF Cyclingteam

TC de Batauwers draagt het Ophemertse CWF Cyclingteam een warm hart toe. Elke jaar verlenen we onze medewerking aan de jaarlijkse toertocht van deze club. Het team heeft veel ervaring met het steunen van goede doelen! Dit jaar zal het team deelnemen aan de Alp d’HuZes.

Dit jaar heeft CWF Cyclingteam weer Alp d’HuZes deelname als doel. Men is al verschillende jaren bezig voor het goede doel, het CWF Cyclingteam deelt haar ervaringen met iedere geïnteresseerde. Op donderdag 1 maart zal er een avond georganiseerd worden waar men een inkijkje zal geven en waarbij inspirerende sprekers zijn uitgenodigd. Zo zullen onder andere Johan van deer Waal en Danny Nelissen deze avond vorm gaan geven. De entree is gratis!

De avond zal zijn op donderdag 1 maart 2018. Er zal om 20.00u begonnen worden aan het programma. Alles zal plaatsvinden in Huis Op Hemert in Ophemert.

Algemene Ledenvergadering 2018

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 22 februari 2018 om 20:00 uur in de Service Course van Metec-TKH Continental Cycling Team. Het adres hiervan is Simon Stevinstraat 7, 4004 JV Tiel (Medel).

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van ALV op 23 februari 2017
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Jaarverslag kascontrolecommissie
7. GEJO Kersentocht en Emmi Fondütocht
8. Verkiezing bestuursleden
9. Verkiezing kascontrolecommissie
10. Verkiezing en wijzigingen commissies
11. Vaststelling begroting 2018
12. Vaststelling contributie 2019
13. Programma 2018
14. Huldigingen en prijsuitreikingen
15. Rondvraag
16. Sluiting

 

Jezelf aanmelden kan via deze link: https://www.batauwers.nl/algemene-ledenvergadering-2018/

BACK