TC de Batauwers in het nieuw!

Sinds afgelopen weekend bestaat TC de Batauwers exact 25 jaar! De vereniging heeft in al deze jaren verschillende ups en downs gekend. Maar er mag toch zeker gesteld worden dat de verenging de laatste jaren in een gigantische ‘up’ verkeert.

TC de Batauwers is inmiddels een vereniging met bijna 100 leden. Elke week zijn wij actief met onze clubtochten, trainingen en toertochten.

Afgelopen weekend is ons nieuwe wielertenue gepresenteerd en uitgereikt aan de leden. Onze kledingcommissie heeft veel werk verricht om er een prachtig wielershirt van te maken. Dit alles in samenwerking met Rogelli Sportswear.

Uiteraard zijn we trots op onze sponsoren die dit mogelijk hebben kunnen maken. Zonder de ondersteuning van deze bedrijven was de outfit (én de vereniging) is deze vorm niet mogelijk geweest. Je treft op onze shirts dan ook de volgende bedrijven aan;

💙 Hoofdsponsor AT&C Accountants en Belastingadviseurs
💛 Materiaalsponsor GEJO Cycleworld
💙 Kersensponsor Betuwe Kers
💛 Sponsor Emmi Fondü
💙 Sponsor Metec
💛 Sponsor BICOD

Terugblik Giro della Betuwe

Afgelopen zondag hebben we een geweldige fietsdag gehad. We hebben als club deelgenomen aan de Giro Della Betuwe. Deze dag werd voor het eerst georganiseerd. Het doel van deze dag was om alle Tielse wielrenners bij elkaar te brengen. Én uiteraard horen wij daar ook bij!

Onder leiding van een aantal wegkapiteins gingen 8 groepen weg vanuit het Service Course van het Metec Continental Cyclingteam. In alle groepjes was een forse delegatie van onze club te vinden! Na de rit van ca. 80km stond er een overheerlijke pastamaaltijd te wachten.

Een prachtige dag, en zeker voor herhaling vatbaar! We willen als club dan ook de organisatie bedanken, maar ook complimenteren. Complimenten voor de puike organisatie, het goede weer, de unitdoding maar ook de gezelligheid! Tot volgend jaar!

PS: Check alle foto’s van de organisatie op de facebookpagina van Giro Della Betuwe!

Algemene Ledenvergadering 2017

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 23 februari 2017. Dit jaar is er gekozen voor een andere locatie dan voorheen. Zoals wellicht bekend is Tiel een continentale wielerploeg rijk, namelijk Metec Continental Cyclingteam. De vergadering zal dan ook plaatsvinden in het Service Course van deze Tielse wielerploeg.

Natuurlijk mag je jezelf vergapen aan al het moois, maar er is ook genoeg te bespreken! Het adres is Simon Stevinstraat 7, 4004 JV, Tiel (Bedrijfspand Metec).
Agenda
1. Opening 20.00 uur
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van ALV op 22-3-2016
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Jaarverslag kascontrolecommissie
7. GEJO Kersentocht en Emmi Fondütocht
8. Verkiezing bestuursleden
10. Verkiezing kascontrolecommissie
11. Verkiezing commissies
12. Vaststelling begroting 2017
13. Vaststelling contributie 2018
14. Programma 2017
15. Huldigingen en prijsuitreikingen
16. Rondvraag
17. Sluiting

BACK