Algemene Ledenvergadering 2018

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 22 februari 2018 om 20:00 uur in de Service Course van Metec-TKH Continental Cycling Team. Het adres hiervan is Simon Stevinstraat 7, 4004 JV Tiel (Medel).

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van ALV op 23 februari 2017
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Jaarverslag kascontrolecommissie
7. GEJO Kersentocht en Emmi Fondütocht
8. Verkiezing bestuursleden
9. Verkiezing kascontrolecommissie
10. Verkiezing en wijzigingen commissies
11. Vaststelling begroting 2018
12. Vaststelling contributie 2019
13. Programma 2018
14. Huldigingen en prijsuitreikingen
15. Rondvraag
16. Sluiting

 

Jezelf aanmelden kan via deze link: https://www.batauwers.nl/algemene-ledenvergadering-2018/

Algemene Ledenvergadering 2017

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 23 februari 2017. Dit jaar is er gekozen voor een andere locatie dan voorheen. Zoals wellicht bekend is Tiel een continentale wielerploeg rijk, namelijk Metec Continental Cyclingteam. De vergadering zal dan ook plaatsvinden in het Service Course van deze Tielse wielerploeg.

Natuurlijk mag je jezelf vergapen aan al het moois, maar er is ook genoeg te bespreken! Het adres is Simon Stevinstraat 7, 4004 JV, Tiel (Bedrijfspand Metec).
Agenda
1. Opening 20.00 uur
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van ALV op 22-3-2016
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Jaarverslag kascontrolecommissie
7. GEJO Kersentocht en Emmi Fondütocht
8. Verkiezing bestuursleden
10. Verkiezing kascontrolecommissie
11. Verkiezing commissies
12. Vaststelling begroting 2017
13. Vaststelling contributie 2018
14. Programma 2017
15. Huldigingen en prijsuitreikingen
16. Rondvraag
17. Sluiting

BACK