Mededelingen bestuur aangaande COVID-19

Beste leden,

Momenteel verkeren we met ons allen in een onzekere periode vanwege de COVID-19 pandemie. Dit is zeker ook het geval voor onze leden, hun naasten en de vereniging. Momenteel ligt het verenigingsleven compleet stil, dit zal in ieder geval tot 1 juni 2020 zijn. Velen van ons hadden mooie plannen voor toertochten of andere avonturen op de fiets. Waar vorig jaar onze grootste zorgen de processierupsen waren, is dat nu het virus, inmiddels verlangen we weer naar de tijd van jeukende kuiten…

Zoals eerder gecommuniceerd werd het rijden in groepen door het bestuur afgeraden. Inmiddels is door de overheid besloten dat het samenscholen van meer dan drie personen niet is toegestaan. Het motto is dan ook ‘Fietsen doe je solo’. Ook zijn er vergaande maatregelen doorgevoerd om fietsers, motoren en auto’s in sommige gebieden te weren. Zo zijn bijvoorbeeld de dijken langs de Waal en de Mariënwaerdt afgelopen paasweekend afgesloten geweest. Uiteraard gaan we uit van het gezonde verstand van onze leden en houden wij ons allemaal aan de afgekondigde maatregelen.

Ondank dit alles willen wij jullie wel op de hoogte stellen van een aantal zaken binnen de vereniging.

Bestelde clubkleding
Voor de leden welke wielerkleding hebben besteld, zal de levertijd wat oplopen. Momenteel is de definitieve leverdatum nog onzeker. Onze kledingleverancier Rogelli heeft haar productiefaciliteit namelijk gevestigd in Lombardije, het behoeft geen uitleg waarom dit nog even op zich laat wachten.

Kersentocht
Zoals jullie weten staat de kersentocht voor dit jaar gepland in het weekend van 11 en 12 juli 2020. Momenteel is het niet mogelijk om jezelf te registreren als deelnemer, dit om teruggave van inschrijfgelden te voorkomen. De toertochtcommissie heeft haar voorbereidingen getroffen, en de kersentocht kan in principe doorgang vinden. Alles is natuurlijk afhankelijk van wat de overheid beslist de komende weken. De toertochtcommissie en het bestuur zullen na 1 juni 2020 een besluit nemen óf én hoe de kersentocht zijn doorgang kan vinden. Bij dit te maken besluit staat de veiligheid en de gezondheid van de deelnemers en de vrijwilligers voorop.

Na deze beslissing zullen wij alle leden weer verzoeken om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan deze toertocht. Tijdens de algemene ledenvergadering is al een lijst rondgegaan, wij kunnen nog goed een aantal vrijwilligers gebruiken.

Schorsingen en royeren
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering heeft de vergadering unaniem besloten om de niet betalende leden te royeren. Alle leden welk de contributie van 2018 of 2019 nog niet hadden voldaan zijn inmiddels aangeschreven. Een groot deel van deze leden heeft de achterstallige contributie inmiddels overgemaakt. Helaas is dit niet bij iedereen het geval, deze leden zullen geschorst worden tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal het bestuur het verzoek doen om de desbetreffende leden te royeren bij de vereniging en de NTFU.

Contributie seizoen 2020
De komende week zullen de betalingsverzoeken voor de contributie van 2020 verstuurd worden. Dit zal anders vormgegeven zijn dan voorgaande jaren. Vanwege de betalingsachterstanden en de ‘matige’ betalingsdiscipline van een groot deel van onze leden is er tijdens de algemene ledenvergadering besloten om over te gaan op een ander systeem van contributie inning.

Vanuit de NTFU zal er een betalingsverzoek komen, deze kan voldaan worden middels iDEAL. Vanuit het systeem worden automatische betalingsherinneringen aangemaakt. De betalingstermijn van de contributie is 14 dagen. Uiteraard gaan we uit van een tijdige betaling van de contributie, juist is deze tijd! Immers je fietsverzekeringen lopen gewoon via je clublidmaatschap door.

Bestuurlijke wijzigingen
Afgelopen ALV hebben we een oproep gedaan aan de leden om zich te kandideren voor het bestuur. Frank Ramackers heeft aangegeven graag tijd vrij te maken voor een functie in het bestuur. Inmiddels wordt hij via telefoon, app en mail bijgepraat. En als het weer mag gaan we elkaar ook weer in het echt zien. Tijdens de volgende ALV zal Frank dan voorgedragen worden als nieuw bestuurslid in een van de dan vacante functies.

Laten we hopen op een spoedige verbetering van de huidige situatie.

Blijf gezond, en rij solo!

Het bestuur van TC de Batauwers

BACK