Clubritten nieuwe stijl

De vereniging groeit en groeit en groeit. Op zich is dat natuurlijk fantastisch, daar ben je tenslotte een vereniging voor, maar het brengt wel een aantal problemen met zich mee. Door de grote toeloop naar de clubritten was het al zaak om met twee groepen de vertrekken. De richtlijnen van de NTFU geven aan dat een groep eigenlijk niet groter mag zijn als 13-14 man/vrouw. Wordt de groep groter, dan wordt het al lastig om als groep door een stadje te rijden of een drukke kruising over te steken. De wegkapiteins hebben aan zo’n groep hun handen vol. Vorige week zijn alle wegkapiteins bij elkaar geweest voor een overleg. De directe aanleiding hiervoor was het feit dat leden soms in de verkeerde groep mee fietsten en het dan niet bij konden houden. Eigenlijk is dat onze eigen schuld, want ook voor ons was het niet altijd duidelijk hoe hard en hoe ver een groep nu eigenlijk ging rijden. Tot voor kort maakten we daar niet echt afspraken over. Zeker voor nieuwe leden is het soms moeilijk in te schatten in welke groep zij nu eigenlijk het beste mee kunnen fietsen. Om alle onduidelijkheid weg te nemen hebben we afspraken gemaakt en dat heeft geresulteerd in het volgende:

  • Een groep mag maximaal 13-14 fietsers groot zijn.
  • In eerste instantie zijn de groepen ingedeeld als volgt:
    • Groep 1 rijdt normaal gesproken met een kruissnelheid van 28 tot 32 km/h en rijdt zo’n 100 tot 120 km. Afhankelijk van de route zal dit resulteren in een gemiddelde snelheid van zo rond de 30 km/h
    • Groep 2 rijdt normaal gesproken met een kruissnelheid van 25 tot 28 km/h en rijdt zo’n 80 tot 100 km. Van deze groep zal de gemiddelde snelheid van zo’n 27 km/h zijn.
  • Nieuwe- of aspirant leden rijden hun eerste rit per definitie met Groep 2 mee.
  • Waar mogelijk wordt de routes vooraf gecommuniceerd.
  • Dingen die de wegkapiteins opvallen worden indien nodig gecommuniceerd en als het even kan dan wordt er op de woensdagavond trainingen aandacht aan besteed.

Ook de wegkapiteins moeten nog een hoop leren. We zijn immers niet allemaal even bedreven in het maken van routes op de computer. Ook hebben niet alle wegkapiteins een routenavigatie apparaat. Er zijn gelukkig voldoende mensen die er wel verstand van hebben, dus waar mogelijk zullen we elkaar proberen te ondersteunen. We doen ons best om alles zo snel mogelijk op de rails te krijgen.

Afgelopen zondag hebben we bovenstaand concept toegepast en dit werd door de leden als zeer positief ervaren.

BACK