Algemene ledenvergadering 2019

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 21 februari 2019 om 20:00 uur in de Service Course van Metec-TKH Continental Cycling Team. Het adres hiervan is Simon Stevinstraat 7, 4004 JV Tiel (Medel).

De agenda zal zo spoedig mogelijk via deze website en e-mail gecommuniceerd. Uiteraard zullen ook de notulen van de ALV uit 2018 worden verspreid.

Jezelf aanmelden kan via deze link: https://www.batauwers.nl/algemene-ledenvergadering-2019/

BACK