Kascontrole commissie van TC de Batauwers

De Kascontrole commissie is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Algemene Ledenvergadering, die als taak heeft om het beheer van de verenigingsleden en de financiële administratie van de vereniging te controleren. Aan de hand van deze controle doet zij al dan niet het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Deze commissie zal op de ALV berichten over de financiële administratie van TC de Batauwers en een advies geven om het bestuur wel of geen decharge te verlenen.

Peter van RosmalenLid Kascontrole commissie

Otto WildemansLid Kascontrole commissie

Ard van ZettenReserve lid kascontrole commissie

BACK