Hoofdbestuur van TC de Batauwers

Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen TC de Batauwers. Momenteel bestaat het bestuur uit 5 mensen. De diverse personen binnen het hoofdbestuur hebben verschillende portefeuilles onder zich.

Vanuit het hoofdbestuur worden de diverse commissies aangestuurd

Henri TerraVoorzitter

Richard van KeulenLedenadministratie

Johan BouwmanPenningmeester

Eric StolwijkAlgemeen bestuurslid

André GietmanSecretaris

BACK