Hoofdbestuur van TC de Batauwers

Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen TC de Batauwers. Momenteel bestaat het bestuur uit 5 mensen. De diverse personen binnen het hoofdbestuur hebben verschillende portefeuilles onder zich.

Vanuit het hoofdbestuur worden de diverse commissies aangestuurd

Henri TerraVoorzitter

Richard van KeulenLedenadministratie

Johan BouwmanPenningmeester

Eric StolwijkAlgemeen bestuurslid

Bart-Jan van der KolkSecretaris

BACK