Hoofdbestuur van TC de Batauwers

Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen TC de Batauwers. Momenteel bestaat het bestuur uit 6 mensen. De diverse personen binnen het hoofdbestuur hebben verschillende portefeuilles onder zich.

Vanuit het hoofdbestuur worden de diverse commissies aangestuurd

Henri TerraVoorzitter TC de Batauwers

Eric StolwijkAlgemeen bestuurslid

Johan BouwmanPenningmeester

André GietmanAlgemeen bestuurslid

Henk van DintelSecretaris

Richard van KeulenAlgemeen bestuurslid

BACK